Til den nye bestyrelse på Helles Klint.

Når man forsøger at splitte beboerne på Helles Klint i fraktioner med helt modstridende interesser, ja, så beder man om splid og kævl.

Den gamle - efter min mening forældede - deklaration med præcisering i 1972 beskæftiger sig med tre forhold, som angår forskellige grupper af grundejere:

Folk med høje træer - Folk som ikke bryder sig om høje træer.

Folk med naturgrunde - Folk med villahavelignende grunde.

Folk med ét sommerhus og tilhørende udhus - Folk med flere bygninger på grunden.

Samt en restgruppe som er ligeglade.

Det betyder i dag, at der er omkring 7 mere eller mindre overlappende grupper med interessekonflikter.

Roden til denne kunstige modsætning mellem beboerne stammer efter min mening primært fra oprettelsen af træfældningsgruppen, som blev oprettet for at fremme den ene af de 7 gruppers interesser på bekostning af en eller flere af de øvrige grupper.

Man oprettede en politilignende funktion, der med større eller mindre pression forsøgte at overtale folk med træer til at beskære/fælde deres træer. Man gik langt ud over deklarationens tekst, som begrænsede beskæring/fældning til naboer.

Nogle af de opfordringer vi selv modtog, var fra folk, som boede flere hundrede meter fra vores grund. Og når vi selv forsøgte af finde vores træer fra klagerens grund ledte vi ofte forgæves.

Den anvendte formular krævede i øvrigt overhovedet ingen dokumentation i form af fotos, beskrivelser - for eksempel med angivelse hvilke træer, der dækkede for udsigten eller hvor stor procent dækning af udsigten det drejede sig om. Og indeholdt  ingen krav om dækning af eventuelle udgifter ved beskæring/fældning/bortkørsel.

Det var således helt gratis at kræve træer beskåret/fældet, idet udgiften og besværet alene påhvilede træejeren, mens en eventuel værdistigning af klagerens ejendom ved beskæring/fældningen ubeskåret tilfaldt klageren.

Søger man at skabe ufred mellem beboerne, har den anvendte metode, som vi har set de senere år, været meget effektiv: Nogle får lov til at lave villabebyggelser i strid med deklarationen, andre for lov til at bygge mere end de to tilladte bygninger og træejerne skal fælde deres træer - også selvom de selv og deres naboerne er glade for træerne.

Da så forslag 3 blev fremsat af bestyrelsen på den seneste generalforsamling med både tvang og trusler og - stadig uden nogen form for krav om dokumentation - blev det tilsyneladende for meget for nogle beboere - inklusiv undertegnede. Jeg håber derfor, at den nye bestyrelse vil udvise lidt mere omtanke, inden den stirrer sig blind på træerne.

Husk på, at I er bestyrelse for alle grundejere på Helles Klint. Altså også for de grundejere, som har høje træer, som har grunde, der passes som villahaver, som måske har et ekstra brændeskur eller et legehus, som synes, at klinten er smuk som den er i dag - eller som mener, at der godt kunne være endnu flere træer på Helles Klint.

Søren W. Rasmussen

Den 8. november 2019

Dokumentation se: https://helles-klint.dk/slideshow/udsigt_2019/_jas.php