Helles Klint på Røsnæs

Om grundejerforenings virke på Helles Klint

Der er på Helles Klint en fortræffelig grundejerforening, som sætter en ære i at sikre, at sommerhusområdet bliver administreret efter helt faste retningsliner.

På det seneste er der imidlertid opstået diskussion om begrebet: udsigt. I den forbindelse blev det vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2012, at iværksætte en "træfældningskampagne", hvor man på en fortrykt formular, helt uden dokumentation og for de berørtes egen regning, kunne anmode andre beboere om at fælde træer, hvis man mente, at træerne på vedkommendes grund var til væsentlig gene for udsigten.

Det er ikke specifikt nævnt - hverken i den gamle deklaration fra 1964 eller i den fortrykte formular - at det er udsigten mod syd, det drejer sig om. Der ligger imidlertid ikke i ordet udsigt nogen speciel retning for udsigten. For højtliggende grunde er det formentlig udsigten mod syd til fjorden, der er vigtig.

Anderledes forholder det sig for grunde, som Klydevej 9, der ligger lavt, og hvor der ikke er udsigt til vand. For disse grunde er det udsigten mod nord, vest eller øst som er vigtig. Se dokumentation for mine betragtninger.

Som det ses på billedet herunder fra Klydevej 9, skærmer bevoksningen mod nord for et uskønt udkik til en rodet samling af forskelligt farvede sommerhuse med legeredskaber, tørrestativer, parkerede biler, tv antenner og i nogle tilfælde ejendomme, hvor haverne vedligeholdes som i et bedre parcelhuskvarter, hvilket i nogen grad er i modstrid til den første sætning i vedtægternes paragraf 4:

Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage, at udstykningen stedse skal have karakter af grønt område. Du finder mine bemærkninger til indholdet og dets fortolkning sidst i pdf-filen.

Flere kommentarer til grundejerforenings aktiviteter:

Byggesager:
Historien om vores brændeskur.
Forslag til nye regler i byggesager.
     Sendt til bestyrelsen for grundejerforeningen
     Hellesklint per post og email den 31. august 2015.


Afslaget fra Kalundborg kommune.
Endelig godkendelse af brændeskuret.

Træfældning:
Træfældning, et forhandlingsoplæg.
Træfældning, Tunnelsyn og Holisme på Helles Klint.
Forslag til formulering af henvendelsen om træfældning.

Billedet herunder viser, hvordan vandværkets skur er placeret, så det helt unødvendigt begrænser vores udsigt mod øst.

Antal besøg siden oktober 2014 =