Grundejerforeningen på Helles Klint

Om udsigt og brændeskur

Der er på Helles Klint en fortræffelig grundejerforening, som sætter en ære i at sikre, at sommerhusområdet bliver administreret efter helt faste retningsliner.

På det seneste er der imidlertid opstået diskussion om begrebet: udsigt. I den forbindelse blev det vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2012, at iværksætte en "træfældningskampagne", hvor man på en fortrykt formular, helt uden dokumentation og for de berørtes egen regning, kunne anmode andre beboere om at fælde træer, hvis man mente, at træerne på vedkommendes grund var til væsentlig gene for udsigten.

Det er ikke specifikt nævnt i den gamle deklaration fra 1964, at det er udsigten mod syd, det drejer sig om. Der ligger imidlertid ikke i ordet udsigt nogen speciel retning for udsigten. For højtliggende grunde er det formentlig udsigten mod syd til fjorden, der er vigtig.

Anderledes forholder det sig for grunde, som Klydevej 9, der ligger lavt, og hvor der ikke er udsigt til vand. For disse grunde er det udsigten mod nord, vest eller øst som er vigtig.

På Klydevej 9 skærmer bevoksningen mod nord for et uskønt udkik til en rodet samling af forskelligt farvede sommerhuse med legeredskaber, tørrestativer, parkerede biler, tv antenner og i nogle tilfælde ejendomme, hvor haverne vedligeholdes som i et bedre parcelhuskvarter, hvilket i nogen grad er i modstrid til den første sætning i vedtægternes paragraf 4:

Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage, at udstykningen stedse skal have karakter af grønt område. Du finder mine bemærkninger til indholdet og dets fortolkning sidst i pdf-filen.

Også grundejerforeningens behandling af byggesager forekommer mig svær at forstå:

Historien om vores brændeskur:
Hele historien om brændeskuret.
Dispensationsansøgning til Kalundborg kommune.
Bestyrelsens godkendelse af brændeskuret.
Et forslag til nye regler i byggesager.

Billedet herunder viser, hvordan grundejerforeningen i sin tid placerede vandværkets skur, så det helt unødvendigt begrænser vores udsigt mod øst.

Sidst redigeret den 17-05-2018 00:05:09

Antal besøg siden oktober 2014 =

web statistics