Grundejerforeningen på Helles Klint

Om brændeskur

I begyndelsen af 2018 blev den gamle bestyrelse for grundejerforeningen afsat og en ny valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2018, se: den nye bestyrelse.

Allerede i den første periode efter valget er effekten af bestyrelses-udskiftningen meget synlig: Grundejerforeningen har omsider fået en - meget veldesignet - hjemmeside, som blandt andet erstatter ringbindet med foreningens love og regler.

Om bestyrelsesudskiftningen også vil få indflydelse på mine to kritikpunkter: Træfældning/udsigt samt den inkonsekvente behandling af byggesager, vil fremtiden vise. Men jeg er optimistisk; det kan i hvert fald ikke blive værre...

På den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2012, blev det vedtaget, at oprette en "træfældningskampagne", hvor man på en fortrykt formular, helt uden dokumentation og for de berørtes egen regning, kunne anmode andre beboere (altså ikke kun naboer) om at fælde træer, hvis man mente, at træerne på vedkommendes grund var til væsentlig gene for udsigten.

Det er ikke specifikt nævnt i den gamle deklaration fra 1964, at det er udsigten mod syd, det drejer sig om. Der ligger imidlertid ikke i ordet udsigt nogen speciel retning for udsigten. For højtliggende grunde er det formentlig udsigten mod syd til fjorden, der er vigtig.

Anderledes forholder det sig for grunde, som Klydevej 9, der ligger lavt, og hvor der ikke er udsigt til vand. For disse grunde er det udsigten mod nord, vest eller øst som er vigtig.

På Klydevej 9 skærmer bevoksningen mod nord for et uskønt udkik til en rodet samling af forskelligt farvede sommerhuse med legeredskaber, tørrestativer, parkerede biler, tv antenner og i nogle tilfælde ejendomme, hvor haverne vedligeholdes som i et bedre parcelhuskvarter, hvilket i nogen grad er i modstrid til den første sætning i vedtægternes paragraf 4:

Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage, at udstykningen stedse skal have karakter af grønt område. Du finder mine bemærkninger til indholdet og dets fortolkning sidst i pdf-filen.

Også grundejerforeningens behandling af byggesager forekommer mig svær at forstå:

Historien om vores brændeskur:
Hele historien om brændeskuret (pdf)
Hele historien om brændeskuret + dokumentation (slideshow)
Dispensationsansøgning til Kalundborg kommune (pdf)
Bestyrelsens godkendelse af brændeskuret (pdf)
Et forslag til nye regler i byggesager 2015 (pdf)

Billedet herunder viser, hvordan grundejerforeningen i sin tid placerede vandværkets skur, så det helt unødvendigt begrænser vores udsigt mod øst.

Sidst redigeret den 17-02-2019 00:02:06

Antal besøg siden oktober 2014 =

web statistics